CT-P13 3.4 studien

CT-P13 3.4 studien4 är den första randomiserade kontrollerade studie som jämför Inflectra/CT-P13 (infliximab) med Remicade hos patienter med aktiv Crohns sjukdom32.

  • Studien har uppnått sitt primära effektmått genom att den har visat att CT-P13 inte är mindre effektivt (vid CDAI 70) än Remicade efter 6 veckor32,33.
  • Efter 54 veckor visade studien en liknande effekt hos de patienter som efter 30 veckor bytte från Remicade till CT-P13 som hos de som fortsatte med Remicade19. Statistik som genererats från data som rör läkemedelsbytet i CT-P13 3.4 studien kan inte användas till jämförelser utan ska enbart hanteras som beskrivande statistik.

Se studiedesignen för CT-P13 3.4 studien

Effekten hos patienter som fortsatte använda Remicade och patienter som bytte till CT-P13 efter 30 veckor19:

Efter Kim YH, et al. UEGW 2017.
Klinisk remission definierades som ett absolut aktivitetsindex för sjukdomen (CDAI) på under 150 poäng.

 

Studien visar att CT-P13 har en liknande långsiktig säkerhetsprofil (54 veckor) som Remicade hos patienter med Crohns sjukdom19.

Titta på filmen för att få veta mer om CT-P13 3.4 studien.

Relaterade behandlingsområden

Utforska mer

Fotnoter

† CT-P13 marknadsförs under olika varumärkesnamn, bland annat Inflectra och Remsima.
‡ Remicade är ett registrerat varumärke som tillhör MSD.
CD, Crohns sjukdom; CDAI, aktivitetsindex för Crohns sjukdom; ECCO, European Crohn’s and Colitis Organisation; IBD, inflammatorisk tarmsjukdom; RCT, randomiserad kontrollerad studie
 

PP-IFA-SWE-0100-Sep-2018