Beställ material

Inflectra patientkort
Broschyr Patientstöd

Inflectra patientkort

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som den som behandlas med Inflectra behöver känna till.

Inflectra – Patientbroschyr psoriasisartrit

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för psoriasisartrit.

Broschyr Patientstöd

Inflectra – Patientbroschyr reumatoid artrit

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för reumatoid artrit.

Broschyr Patientstöd

Inflectra – Patientbroschyr plackpsoriasis

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för plackpsoriasis.

Broschyr Patientstöd

Inflectra – Patientbroschyr ulcerös kolit

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för ulcerös kolit.

Broschyr Patientstöd

Inflectra – Patientbroschyr crohns sjukdom

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för Crohns sjukdom.

Studie Diagnosstöd

Inflectra - NOR-SWITCH

Slutsatser av NOR-SWITCH-studien1 kring byte från orginal infliximab till biosimilar infliximab (CT-P13)*.