Beställ material

Broschyr Patientstöd

Patientbroschyr reumatoid artrit

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för reumatoid artrit.

Verktyg Patientstöd

Inflectra - Infusionsplan, behandling var 8:e vecka

Verktyg Patientstöd

Inflectra - Infusionsplan, behandling var 6:e vecka

Broschyr Diagnosstöd

Inflectra - Säkerhetsinformation till förskrivande läkare

Verktyg Patientstöd

Inflectra - Screening checklista

Broschyr Patientstöd

Inflectra - Till barn med inflammatorisk tarmsjukdom

Broschyr Patientstöd

Patientbroschyr plackpsoriasis

Broschyr Patientstöd

Patientbroschyr ulcerös kolit

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för ulcerös kolit.

Broschyr Patientstöd

Patientbroschyr crohns sjukdom

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för Crohns sjukdom.

Broschyr Patientstöd

Inflectra patientkort

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som den som behandlas med Inflectra behöver känna till.

Studie Diagnosstöd

Inflectra - NOR-SWITCH

Slutsatser av NOR-SWITCH-studien1 kring byte från orginal infliximab till biosimilar infliximab (CT-P13)*