Beställ material

Inflectra – Patientbroschyr psoriasisartrit

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för psoriasisartrit.

Broschyr Patientstöd

Inflectra – Patientbroschyr reumatoid artrit

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för reumatoid artrit.

Broschyr Patientstöd

Inflectra – Patientbroschyr plackpsoriasis

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för plackpsoriasis.

Broschyr Patientstöd

Inflectra – Patientbroschyr ulcerös kolit

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för ulcerös kolit.

Broschyr Patientstöd

Inflectra – Patientbroschyr crohns sjukdom

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för Crohns sjukdom.

Broschyr Patientstöd

Inflectra patientkort

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som den som behandlas med Inflectra behöver känna till.

Studie Diagnosstöd

Inflectra - NOR-SWITCH

Slutsatser av NOR-SWITCH-studien1 kring byte från orginal infliximab till biosimilar infliximab (CT-P13)*.