Beställ material

Broschyr Patientstöd

Inflectra – Patientbroschyr reumatoid artrit

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för reumatoid artrit. | PP-IFA-SWE-0117

Broschyr Patientstöd

Inflectra – Patientbroschyr plackpsoriasis

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för plackpsoriasis. | PP-IFA-SWE-0119

Broschyr Patientstöd

Inflectra – Patientbroschyr ulcerös kolit

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för ulcerös kolit. | PP-IFA-SWE-0118

Broschyr Patientstöd

Inflectra – Patientbroschyr crohns sjukdom

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för Crohns sjukdom. | PP-IFA-SWE-0120

Broschyr Patientstöd

Inflectra patientkort

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som den som behandlas med Inflectra behöver känna till. | PP-IFA-SWE-0110

Studie Diagnosstöd

Inflectra - NOR-SWITCH

Slutsatser av NOR-SWITCH-studien1 kring byte från orginal infliximab till biosimilar infliximab (CT-P13)*. | PP-IFA-SWE-0107