Beställ material

Tool Patient support

Inflectra - Infusionsplan, behandling var 8:e vecka

Tool Patient support

Inflectra - Infusionsplan, behandling var 6:e vecka

Leaflet Diagnose support

Inflectra - Säkerhetsinformation till förskrivande läkare

Tool Patient support

Inflectra - Screening checklista

Leaflet Patient support

Inflectra - Till barn med inflammatorisk tarmsjukdom

Leaflet Diagnose support

Inflectra - Information till dig som sjuksköterska

Leaflet Patient support

Patientbroschyr plackpsoriasis

Leaflet Patient support

Patientbroschyr ulcerös kolit

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för ulcerös kolit.

Leaflet Patient support

Patientbroschyr crohns sjukdom

Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra för Crohns sjukdom.

Leaflet Patient support

Inflectra patientkort

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som den som behandlas med Inflectra behöver känna till.

Study Diagnose support

Inflectra - NOR-SWITCH

Slutsatser av NOR-SWITCH-studien1 kring byte från orginal infliximab till biosimilar infliximab (CT-P13)*