Administrering & dosering av Inflectra

Administrering/infusion 

Eftersom det är viktigt att kunna spåra biologiska läkemedel ska varumärket och numret på tillverkningssatsen för en administrerad produkt tydligt registreras eller anges i patientjournalen av sjukvårdspersonalen samt ges till patienten. 
 
Se till att använda ett infusionsaggregat som har ett filter som är sterilt, pyrogenfritt och som har låg proteinbindningsgrad (porstorlek 1,2 mikrometer eller mindre). 


Infusionshastighet och uppföljningstid

Inflectra (infliximab) ska administreras intravenöst med en infusionstid på 2 timmar. Alla patienter som fått Inflectra ska observeras i minst 1 - 2 timmar efter infusionen avseende akuta infusionsrelaterade reaktioner. Efter tre väl tolererade 2-timmarsinfusioner kan man överväga användning av 1-timmesinfusioner. Om det tidigare har uppstått infusionsrelaterade reaktioner kan man sänka infusionshastigheten för att minska risken för infusionsreaktioner. 
 
Med tanke på möjliga infusionsreaktioner bör det finnas tillgång till nödutrustning som adrenalin, antihistaminer, kortikosteroider och utrustning för att hålla en artificiell luftväg. Patienter kan förbehandlas med till exempel ett antihistamin, hydrokortison och/eller paracetamol. 
 
Om en patient har bytts från en referensprodukt (Remicade) till Inflectra, tillfråga då behandlande läkare om vilket infusionsschema som rekommenderas. 
 
Administrering Inflectra
Schema för infusionshastighet och uppföljningstid kan variera beroende på om en patient just har börjat få Inflectra (induktionsfas) eller är i underhållsbehandling. När man byter från en referensprodukt till Inflectra, kontrollera med behandlande läkare vad som rekommenderas. 


Övervakning och utskrivning av patienten under infusion

Patientens temperatur, blodtryck och puls ska mätas före och efter infusionen. Övervakningen ska göras i enlighet med vad patientens tillstånd kräver.
 
Under infusionen övervakas patientens tillstånd och observeras för eventuella akuta infusionsreaktioner. Dessa innefattar:

  • Hudreaktioner (rodnad, klåda, hetta)
  • Allmänna symtom (feberkänsla, huvudvärk, illamående, yrsel, blodtryck)
  • Anafylaktiska symtom (rodnad och svullnad i ansiktet och halsen och andningssvårigheter)

När patienten skrivs ut från sjukhuset ska instruktioner för observation av försenade överkänslighetsreaktioner ges. Sådana tecken och symtom omfattar till exempel:

  • Smärtor i muskler och/eller leder med feber och/eller utslag
  • För en del patienter klåda, svullnad av ansikte, händer eller läppar, sväljningssvårigheter, nässelutslag, ont i halsen och huvudvärk.

Relaterade behandlingsområden

Utforska mer

Referens

Inflectra produktresumé på fass.se

PP-IFA-SWE-0100 -Sep-2018