Utbildningar

Ibrance - hur hanteras doseringsjusteringar? 

Helene Svensson, terapirådgivare bröstcancer, berättar i denna informationsfilm om hur Ibrance (palbociklib) används för att behandla metastaserad bröstcancer och berättar hur du optimerar behandlingen genom att monitorera, dosjustera samt hantera eventuella biverkningar av Ibrance. Vi hoppas videon är till nytta för att underlätta behandlingen.

-

Relaterade behandlingsområden

PP-IBR-SWE-0289, okt 2019