Säkerhetsinformation

Ibrance (palbociklib) för behandling av spridd bröstcancer ingår i  högkostnadsskyddet med generell subvention från och med den 23 februari 2018. 

Läs beslutet i sin helhet på TLVs hemsida

Information om indikation, dosering, biverkningar, kontraindikationer med mera finns att läsa på fass.se.

Ibrance produktresumé på fass.se

Relaterade behandlingsområden

PP-IBR-SWE-0289, okt 2019