Patientnavigator.se – en digital plattform för att stödja och vägleda kvinnor med spridd bröstcancer 

September 2018

Patientnavigator.se är en internetportal som stödjer patienter med spridd bröstcancer hela vägen från diagnos och behandling till frågor om rehabilitering och arbetsliv. På webbplatsen kan patienter hitta svar på många av sina frågor, hitta nya nätverk, och ta del av information som kan hjälpa dem att fatta viktiga beslut och hantera sin sjukdom.

Att diagnosticeras med en allvarlig sjukdom som spridd bröstcancer är ofta en känslomässig tid som kan leda till många rädslor och väcka en mängd frågor. För att stötta och vägleda patienter med spridd har Pfizer, i samarbete med patienter och en medicinsk expertgrupp tagit fram patientnavigator.se, en objektiv, faktabaserad och lättförståelig webbplats där man bland annat kan:

  • Få svar på 160 frågor inom olika områden; från diagnos och behandling till arbetsliv och sociala frågor. Här finns också information om bland annat stöd, rehabilitering och hjälp för anhöriga för att man vid sidan av sjukdomen ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. 
  • Få information om olika forum och nätverk, patientföreningar, självhjälpsgrupper och rådgivningstjänster som finns tillgängliga för patienter med spridd bröstcancer. Här listar vi också seminarier och andra aktiviteter som anordnas av Bröstcancerförbundet och dess lokalföreningar samt andra aktuella möten, konferenser och evenemang.
  • Skapa sin egen vårdväg för att få en översikt läkarbesök och viktiga områden under sin behandling.


Besök Patientnavigator här

Utforska mer

PP-IBR-SWE-0271, maj 2019