Patientfall

Lös fallet!

 Vi har tillsammans med svenska bröstonkologer tagit fram olika patientfall inom metastaserad bröstcancer. Tanken är att ge dig som löser fallen ny kunskap och helhetssyn vid onkologisk behandling av dessa patienter. Patientfallen är tänkta att spegla patienter med metastaserad bröstcancer som ni möter i er vardag.  

Val av behandling beroende på patientens ålder

Detta är ett fall skrivet av Antonis Valachis, Docent i Onkologi, Örebro. Fallet beskriver en 83-årig kvinna med samsjuklighet som diagnostiseras med en spridd bröstcancer. 

Lös fallet

Val av behandling beroende på metastaslokalisation

Detta fall är skrivet av Antonis Valachis, Docent i Onkologi, Örebro. Fallet beskriver en 68-årig kvinna som söker vård på grund av en nyupptäckt knöl i vänster axill.

Lös fallet

43 årig kvinna som drabbas av bröstcancer

Detta fall är skrivet av Leif Klint, Överläkare vid Onkologiska kliniken på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Detta patientfall beskriver handläggning av ett patientfall gällande en patient som drabbas av ett recidiv av metastatisk trippelnegativ bröstcancer.

Lös fallet

Kvinna 59 år

Detta fall är skrivet av Leif Klint, Överläkare vid Onkologiska kliniken på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Detta patientfall beskriver behandlingen av en patient som insjuknar med ER-positiv/HER2-negativ bröstcancer.

Lös fallet

Kvinna 67 år

Detta fall är skrivet av Leif Klint, Överläkare vid Onkologiska kliniken på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Patient som insjuknar med ER-positiv/HER2-negativ bröstcancer. Hur löser du fallet?

Lös fallet

Kvinna 43 år med skelettmetastaser

Detta fall är skrivet av Anna-Karin Tzikas, överläkare​ vid Onkolog och cytostatikaenheten, NU-sjukvården​. Fallet beskriver en 43 årig kvinna med bröstcancer med spridning till skelettet.  

Lös fallet

59 årig kvinna med bröstcancer

Detta fall är skrivet av Marie Bergman, Specialistläkare vid Onkologikliniken,​ Centralsjukhuset Karlstad. Detta patientfall beskriver handläggningen av en 59 årig kvinnlig patient med skelettmetastaser samt misstänkta levermetastaser.

Lös fallet

Kvinna 78 år

Detta fall är skrivet av Marie Bergman, Specialistläkare vid Onkologikliniken, Centralsjukhuset Karlstad. Detta patientfall beskriver handläggningen av en 78 årig kvinna med peritoneal spridning samt skelettmetastaser, initialt WHO 2-3 vid start.

Lös fallet

 

Vi erbjuder även tillfällen för att diskutera patientfall i grupp där du tillsammans med kollegor från hela landet går igenom ett eller flera fall under ett digitalt möte tillsammans med den bröstonkolog som skrivit patientfallen. Är du intresserad av att ta del av dessa tillfällen så signa upp för att ta emot våra nyhetsbrev så kommer inbjudan till nästa tillfälle via din e-post.

 

Registrera dig för nyhetsbrev här!

Relaterade behandlingsområden

PP-IBR-SWE-0597, Jan 2022