Intervju med Claudia Lundgren och Henrik Lindman om deras poster

Claudia Lundgren och Henrik Lindman presenterade en studie på SABCS 2020 där de tittat på överensstämmelsen mellan grovnålsbiopsi och det slutgiltiga operationsmaterialet i en treårig kohort av primära bröstcancerpatienter som diagnostiserades vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Läs hela intervjun nedan.

Claudia Lundgren, MD PhD-student. Specialist inom onkologi och palliativ medicin. Jobbar som biträdande överläkare med bröstcancer och ärftliga cancer på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Henrik Lindman, MD, PhD, Ass. Professor inom Onkologi, Sektionschef Onkologkliniken, Akademiska Sjukhuset

The sensitivity and specificity of routine breast cancer pathology based on breast core biopsies compared with pathology based on surgical resections.

 

Kan ni kort beskriva er poster som presenteras på årets virtuella San Antonio kongress? 

a. Bakgrund och syfte 

Fler studier har rapporterat god eller acceptabel överensstämmelse mellan grovnål och det slutliga operationsmaterialet avseende biomarkörspanel vid bröstcancer. Neoadjuvant terapi har blivit allt vanligare och resultat från den preoperativa grovnålsbiopsin är avgörande eftersom det är den enda källan för subtypning av brösttumören. Felaktiga resultat av subtypning kan leder till suboptimalt val av den neoadjuvanta behandlingen. Syftet med denna studie var att undersöker hur bra resultatet av grovnålen stämmer överens med det slutliga operationsmaterialet. Denna treåriga kohort av primära bröstcancerpatienter omfattar patienter som diagnostiserades vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

b. Resultat  

Grovnålbiopsi var mycket tillförlitlig när det gäller att definiera icke-luminala subtyper av TNBC och HER2. Mindre korrekt vid diagnos av luminala subtyper.  Av 37 fall med HER2-luminal subtyp diagnostiserades 27 korrekt av CNB.

c. Slutsats

Det finns en tydlig risk för underdiagnos av HER2-luminala tumörer. Dessa patienter kan därför få suboptimal behandling när de behandlas med neoadjuvant cyostatiakbehandling

Hur kommer ni att ta dessa resultat vidare? 

Vi kommer att titta på den gruppen som har erhållit neoadjuvant behandlingen. Denna grupp som omfattar större tumörer samt att ökat antal TNBC och Her2 positiva tumörer.

Hur kan dessa resultat implementeras i klinisk praxis? 

Möjligen kan antal biopsier som görs inför neoadjuvant behandling ökas. Man kan fundera på om själva biopsitekniken kan förbättras för att få mera representativt tumörmaterial (hot spots)? Vid resttumör efter neoadjuvant behandling kan det vara värdefullt att kontrollera Her2- och ER status i hot spots.

 

Här hittar du abstrakten från SABCS 2020

 

Aktuellt

Relaterade behandlingsområden

PP-IBR-SWE-0426, Dec 2020