Beställ material till Ibrance

Broschyr Patientstöd

Fatigue – trötthet vid cancersjukdom och behandling

Information och egenvårdsråd

Affisch Patientstöd

Visitkort spridd bröstcancer

Affisch Patientstöd

Affisch - lever du med bröstcancer?

Broschyr Patientstöd

Patientguide för behandling med ibrance tabletter

Patientguide för behandling med ibrance® (palbociklib) tabletter

Broschyr Diagnosstöd

Ibrance doseringsguide tablett

Ibrance doseringsguide tablett

Broschyr Patientstöd

Biverkningsdagbok för Ibrance tablett

Biverkningsdagbok för Ibrance tablett

Patientinformation om bytet från Ibrance kapsel till tablett
Broschyr Patientstöd

Patientinformation om bytet från Ibrance kapsel till tablett

Patientinformation om bytet från Ibrance kapsel till tablett

Broschyr Diagnosstöd

Doseringsguide lathund

Doseringsguide lathund

Broschyr Diagnosstöd

Ibrance doseringsguide kapsel

Ibrance doseringsguide för kapsel

Broschyr Diagnosstöd

Praktisk vägledning för behandling med Ibrance kapsel

Praktisk vägledning för behandling med Ibrance kapsel

Broschyr Patientstöd

Det gäller dig!

Informationsbroschyr om bröstcancerbeskedet

Broschyr Patientstöd

Biverkningsdagbok för Ibrance - Serbiska

Biverkningsdagbok för Ibrance

Broschyr Patientstöd

Biverkningsdagbok för Ibrance - Persiska

Biverkningsdagbok för Ibrance

Broschyr Patientstöd

Biverkningsdagbok för Ibrance - Kurdiska

Biverkningsdagbok för Ibrance

Broschyr Patientstöd

Biverkningsdagbok för Ibrance - Finska

Biverkningsdagbok för Ibrance

Broschyr Patientstöd

Biverkningsdagbok för Ibrance - Engelska

Biverkningsdagbok för Ibrance

Broschyr Patientstöd

Biverkningsdagbok för Ibrance - Arabiska

Biverkningsdagbok för Ibrance

Broschyr Patientstöd

Biverkningsdagbok för Ibrance kapsel

Biverkningsdagbok för Ibrance kapsel

Broschyr Patientstöd

Patientguide för behandling med Ibrance - Serbiska

Patientguide för behandling med Ibrance

Broschyr Patientstöd

Patientguide för behandling med Ibrance - Persiska

Patientguide för behandling med Ibrance