Ett stort steg framåt för behandling av metastaserad bröstcancer

Sedan slutet av 2016 har Ibrance (palbociklib), som första CDK4/6-hämmare, funnits tillgänglig på svenska marknaden vid behandling av HR-positiv, HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer i kombination med en aromatashämmare, liksom i kombination med fulvestrant hos kvinnor som tidigare har fått endokrin terapi.1

Erling är onkologichef på Pfizer UK och var USA-chef för utvecklingen av palbociklib. Erling berättar om utvecklingen, från tidig upptäckt och Nobelpris för de cyklinberoende kinasernas (CDK) påverkan på cellcykeln, till kommersiell lansering av Ibrance 2016.

Aktuellt

Ibrance doseringsguide

Här kan du läsa mer om guiden. Du kan även tanka hem den till din dator eller beställa hem den.

Ladda ned eller beställ här

Relaterade behandlingsområden

PP-IBR-SWE-0289, okt 2019