Ett stort steg framåt för behandling av metastaserad bröstcancer

Sedan slutet av 2016 har Ibrance (palbociklib), som första CDK4/6-hämmare, funnits tillgänglig på svenska marknaden vid behandling av HR-positiv, HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer i kombination med en aromatashämmare, liksom i kombination med fulvestrant hos kvinnor som tidigare har fått endokrin terapi.1

Erling Donnelly är onkologichef på Pfizer Sverige och kommer närmast från USA som utvecklingschef av palbociklib. Erling berättar om utvecklingen, från tidig upptäckt och Nobelpris för de cyklinberoende kinasernas (CDK) påverkan på cellcykeln, till kommersiell lansering av Ibrance 2016. 

Utforska mer

PP-IBR-SWE-0271, maj 2019