Säkerhetsinformation

Information om försiktighet, kontraindikationer, interaktioner, dosering, biverkningar och liknande information finns att läsa i Genotropins (somatropin) produktresumé på fass.se.

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-GEN-SWE-0185-Maj-2018