Indikationer och verkningsmekanism

Indikation

Barn

Genotropin (somatropin) används till barn vid

  • tillväxtstörning p.g.a. otillräcklig insöndring av kroppens eget tillväxthormon.
  • tillväxtstörning i samband med Turners syndrom.
  • tillväxtstörning i samband med kronisk njursjukdom.
  • tillväxtstörning hos korta barn som är födda med SGA (Small for Gestational Age dvs små i förhållande till fostertidens längd).
  • Prader-Willis syndrom för att förbättra tillväxt och kroppssammansättning.

Genotropin innehåller somatropin som är nödvändigt för normal tillväxt hos barn.

Vuxna

Genotropin är indicerat för behandling av vuxna med uttalad tillväxthormonbrist. Genotropin innehåller somatropin som minskar fettmassan och ökar muskelmassan hos vuxna med tillväxthormonbrist. Observera att den enda behandlingsindikationen för vuxna är svår tillväxthormonbrist. Framtiden får utvisa om patienter med partiell tillväxthormonbrist har nytta av behandling.

Verkningsmekanism

Genotropin är ett syntetiskt tillverkat tillväxthormon och identiskt med det kroppsegna tillväxthormonet. Genotropin är ett protein som innehåller 191 aminosyror, vilket innebär att molekylen bryts ner i mag-tarm-kanalen. Därför måste Genotropin injiceras.

Tillväxthormon (GH) stimulerar bland annat proteinuppbyggnad, fettnedbrytning och vätskeretention och är ett viktigt hormon under hela livet. Det insöndras intermittent från hypofysens framlob och har de högsta nivåerna på natten under sömnen.

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-GEN-SWE-0286-JAN-2021