Vaccin FSME-Immun (Vaccin mot fästingburen hjärninflammation TBE) 


Övergripande information om Vaccin FSME-Immun¹

  • FSME-IMMUN® har använts i över 45 år och är godkänt i över 30 länder i Europa.2
  • Över 170 miljoner doser FSME-IMMUN(R) har distribuerats sedan 1976.2
  • FSME-IMMUN är indicerat för aktiv (profylaktisk) immunisering mot fästingburen virusencefalit (TBE) och finns utöver vuxendos även i en juniorformulering för åldersgruppen 1-16 år.

TBE FSME IMMUN Vaccin Pfizer

 

FSME-Immun ger likvärdiga antikroppstitrar mot TBE-virusstammarna European, Siberian och Far Eastern. Rekommendationen är att FSME-Immun skakas väl innan administrering¹


Vaccinationsschema FSME-Immun¹

 

Vaccinationsschema FSME-Immun PfizerPro Sverige

 

Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen kan tas tidigast efter 5 månader och högst 12 månader efter dos 2. Tredje dosen bör ges inom samma fästingsäsong, eller åtminstone innan den följande fästingsäsongen börjar.

För att behålla ditt skydd behöver du ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter en dos vart femte år.
Alternativt vaccinationsschema kan vara aktuellt om du är äldre eller har nedsatt immunförsvar.

1. FSME-IMMUN 0,5 och 0,25 ml produktresumé. Datum för senaste uppdatering 09/2021

2. Data on file Pfizer

PP-TCV-SWE-0065 juni 2022