Verkningsmekanism

Fragmin, (dalteparin) är ett lågmolekylärt heparin, LMH, som påverkar kroppens koagulationssystem. Det förstärker effekten av kroppens egna antitrombin som binder vid koagulationsfaktor Xa och koagulationsfaktor IIa (trombin) vilket hindrar blodet från att koagulera.

Se nedan film som beskriver Fragmins verkningsmekanism:

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-FRA-SWE-0383 Aug-2022