Säkerhetsinformation

Information om försiktighet, kontraindikationer, interaktioner, biverkningar och liknande information finns att läsa i Fragmins (dalteparin) produktresumé på fass.se.

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-FRA-SWE-0383 Aug-2022