Patientfall: Man 41 år
Smärta och svullnad vänster ben
 

Föreläsare: Docent och överläkare Anders Själander Medicinkliniken, Sundsvall sjukhus.
Se fler patientfall

Explore more

Relaterade behandlingsområden