Patientfall: Man 68 år
Opererad skivepitel cancer, svimningsepisoder
 

Föreläsare: Docent och överläkare Anders Själander Medicinkliniken, Sundsvall sjukhus.

Se fler patientfall

Explore more

Relaterade behandlingsområden