Patientfall: Insulinbehandlad diabetes typ II, hypertoni, paroxysmalt förmaksflimmer

Presentation av patientfall som ingår i TIMY, en terapiinriktad utbildning i ämnet venös tromboembolism.

Föreläsare: Docent och överläkare Anders Själander Medicinkliniken, Sundsvall sjukhus.

Se fler patientfall

Explore more

Relaterade behandlingsområden