Patientfall: Hög djup ventrombos

Man 63 år

Föreläsare: Docent och överläkare Anders Själander Medicinkliniken, Sundsvall sjukhus.

Se fler patientfall

Explore more

Relaterade behandlingsområden