Patientfall: Kvinna 25 år
Återkommande blödningar vid hälarna

Föreläsare: Docent och överläkare Anders Själander Medicinkliniken, Sundsvall sjukhus.

Se fler patientfall

Explore more

Relaterade behandlingsområden