Patientfall

Här kan du se sex patientfall som ingår i TIMY, en terapiinriktad utbildning i ämnet venös tromboembolism.

Föreläsare är docent och överläkare Anders Själander Medicinkliniken, Sundsvall sjukhus.

Patientfall: Kvinna 76 år
Insulinbehandlad diabetes typ II, hypertoni, paroxysmalt förmaksflimmer
Se föreläsningen

Patientfall: Man 63 år
Hög djup ventrombos 
Se föreläsningen

Patientfall: Kvinna 25 år
Återkommande blödningar vid hälarna
Se föreläsningen

Patientfall: Man 68 år
Opererad skivepitel cancer, svimningsepisoder
Se föreläsningen

Patientfall: Man 42 år
Svår smärta i benet, trött och mera andfådd
Se föreläsningen

Patientfall: Man 41 år
Smärta och svullnad vänster ben
Se föreläsningen


 

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-FRA-SWE-0304 Aug-2020