Kongresser

SSTH, 22 -23 mars 2018, Malmö, Sverige

Se en intervju med Camilla Nilsson som var med och arrangerade Svenska sällskapet för Trombos och Hemostas, SSTHs årliga Symposium i Malmö.

ISTH, 8-13 juli 2017, Berlin, Tyskland

Se intervjuer med medverkande vid ISTH – International Society on Thrombosis and Haemostasis Congress.

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-FRA-SWE-0304 Aug-2020