Indikationer

Fragmin (dalteparin) är godkänt för:

  • Behandling av akut djup ventrombos och lungemboli när trombolytisk behandling eller kirurgi inte är aktuell.
  • Trombosprofylax vid kirurgi.
  • Profylax till patienter med kraftigt ökad risk för venös tromboembolism och som är tillfälligt immobiliserade pga akut sjukdomstillstånd som t ex hjärtinsufficiens, andningsinsufficiens, allvarlig infektion.
  • Cancerpatienter: Behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli.
  • Instabil kranskärlssjukdom (instabil angina och icke Q-vågsinfarkt).
  • Trombosprofylax-antikoagulation vid extrakorporeal cirkulation under hemodialys och hemofiltration.
  • Behandling av symtomatisk venös tromboembolism (VTE) hos pediatriska patienter från 1 månads ålder och uppåt.
     

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-FRA-SWE-0383 Aug-2022