Fragmin® - ett lågmolekylärt heparin för profylax, behandling och sekundärprevention av ventromboser.

Fragmin (dalteparin) används bland annat som profylax mot blodproppar till exempel vid kirurgiska ingrepp eller till akut sjuka immobiliserade patienter. Till cancerpatienter används Fragmin som behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli.

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-FRA-SWE-0297 Maj-2020