Fragmin® - ett lågmolekylärt heparin för profylax, behandling och sekundärprevention av ventromboser.

Fragmin (dalteparin natrium) används bland annat som profylax mot blodproppar till exempel vid kirurgiska ingrepp eller till akut sjuka immobiliserade patienter. Till cancerpatienter används Fragmin som behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli.
 

Fragmin fyller 35 år

Fragmin (dalteparin natrium) fyller 35 år. För att uppmärksamma jubilaren har vi intervjuat forskarna Erik Holmer och Ulf Lindahl, som tog fram Fragmin på 80-talet.

PP-FRA-SWE-0300 JUN-2020

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-FRA-SWE-0304 Aug-2020