Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Example

Meny

Stäng

Om EnbrelOm EnbrelMedicinsk profilIndikationerFörskrivaBehandlaUtbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresumé
Om EnbrelFörskriva Enbrel

Enbrel (etanercept) är ett originalläkemedel från Pfizer och resultatet av många års forskning och utveckling. Den samlade erfarenheten omfattar 24 års samlad klinisk erfarenhet,1 5,1 miljoner patientår, 400 kliniska studier och 6000 publikationer.4-7 Biosimilarer är läkemedel som strukturellt är mycket lika biologiska läkemedel. De har genomgått analyser och kliniska studier som visar att de i tillräcklig grad liknar (är ”biosimilar” till) referensläkemedlen, såväl strukturellt som kliniskt.2

Immunogenicitet

Enbrel är ett fusionsprotein som är baserat på den humana TNF-α-receptorn. Verkningsmekanism och immunologiska egenskaper skiljer sig från andra TNF-hämmare, exempelvis har inga neutraliserande antikroppar (NAB) påvisats vid behandling med Enbrel.3

Säkerhet och biverkningar

Säkerhetsprofilen för Enbrel följs kontinuerligt upp i kliniska studier, kvalitetsregister och genom rapporter från behandlande specialister. Idag finns det omfattande erfarenheter från behandling med Enbrel.3,8-10 En av de vanligaste biverkningarna är reaktioner på insticksstället. Reaktionen uppträder vanligtvis inom den första månaden för att sedan övergå inom 3-5 dagar utan någon behandling. Vid eventuella reaktioner i form av sår behandlas dessa oftast med lokalbehandling av typen kortisonkräm, eller perorala antihistaminer för att sedan försvinna och inte återkomma.3 Data från patienter som har använt Enbrel i upp till tio år vid RA, och upp till fem år vid svår plackpsoriasis, visar varken på ökad frekvens allvarliga biverkningar jämfört med kortare behandlingstider eller nya/oväntade tecken på brister i säkerheten.9,11

Varningar och försiktighet

Patienten ska bedömas med avseende på infektion innan, under och efter avslutad behandling med Enbrel; Allvarliga infektioner, samtidig behandling med anakinra och abatacept, hjärtsvikt, neurologiska störningar, återkommande kroniska infektioner och allergiska reaktioner, maligniteter och lymfoproliferativa sjukdomar, hematologiska reaktioner. Levande vacciner bör inte ges samtidigt med Enbrel. Enbrel bör endast användas under graviditet om det är absolut nödvändigt.

För ytterligare information om biverkningar och säkerhet, se produktinformation om Enbrel på fass.se. Läs mer på fass.se LoadingReferenser
 1. Pfizer Data on File, Amgen Data on File.
 2. Pfizer Position Statement, Biologics and Biosimilars, 28 juli 2011
 3. Produktresumé Enbrel. www.fass.se
 4. Research Partnership. Therapy Watch Market analytics. EU5 total biologics marketshare (weighted) and EU5 new starts market share (weighted). MAT October 2014.
 5. Clinicaltrials.gov
 6. Pubmed.gov
 7. Periodic Safety Update Report (PSUR) 22.
 8. Klareskog L, et al. Lancet 2004; 363: 675 - 81.
 9. Weinblatt ME, et al. Arthritis Care & Research 2011; 63: 373–82.
 10. Emery P, et al. Arthritis & Rheumatism 2010; 62: 674-82.
 11. Kimball A, et al. J Am Acad Dermatol 2015; 72: 115-22.
Behandla med Enbrel

Dosering, förvaring och hantering av injektionspennan

Läs mer Loading
Material till dig och din patient

Patientmaterial och behandlingsstöd

Beställ material Loading
PP-ENB-SWE-0587, okt 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?