Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Example

Meny

Stäng

Om EnbrelOm EnbrelMedicinsk profilIndikationerFörskrivaBehandlaUtbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresumé
Behandla med Enbrel

Enbrel (etanercept) tas med hjälp av en förfylld injektionspenna eller spruta som patienterna ska få lära sig att hantera redan på mottagningen.

Dosering

Enbrel (etanercept) tas som en injektion under huden. Enbrel förfylld injektionspenna tillhandahålls i styrkan 50 mg. Andra beredningsformer är tillgängliga i styrkorna 10 mg, 25 mg och 50 mg.1

Vuxna patienter

Reumatoid artrit, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit, icke-radiografisk axial spondylartrit och plackpsoriasis:

 • Rekommenderad dos: 25 mg Enbrel två gånger per vecka, alternativt 50 mg en gång per vecka.
   
 • Patienter med nedsatt njur- och leverfunktion: Ingen dosjustering.
Pediatriska patienterJuvenil idiopatisk artrit (dosering baserad på kroppsvikt)

Rekommenderad dos: 0,4 mg/kg (upp till högst 25 mg per dos) administrerat subkutant två gånger per vecka med ett intervall på 3-4 dagar mellan doserna, eller 0,8 mg/kg (upp till högst 50 mg per dos) administrerat en gång per vecka.

Plackpsoriasis hos pediatriska patienter (från 6 års ålder)

Rekommenderad dos: 0,8 mg/kg (upp till högst 50 mg per dos) en gång per vecka i upp till 24 veckor.

Fullständig information om dosering, se fass.se Läs mer på fass.se LoadingFörvaring

Enbrel (etanercept) ska förvaras i kylskåp, men kan under en enstaka period även förvaras i rumstemperatur.

Förvara Enbrel i ytterkartongen då läkemedlet är ljuskänsligt.

Enbrel ska förvaras i kylskåp (2-8°C) och får inte frysas.

Enbrel kan även förvaras i rumstemperatur (maximalt 25°C) i upp till 4 veckor – därefter bör läkemedlet inte förvaras i kylskåp igen.

Enbrel ska kasseras om det inte använts inom 4 veckor efter uttag från kylskåp.

Förvaring i rumstemperatur – patientfördelar:
 

- Enbrel kan injiceras direkt och patienten slipper vänta på att lösningen uppnår rumstemperatur.

- Patienten kan enklare hantera Enbrel under resor.

Resa med Enbrel:

- Patienten ska förvara Enbrel i handbagaget eftersom incheckat bagage kan fördröjas eller försvinna.

Patienten bör använda Enbrel Kylväska vid resor till varma länder.

Instruktioner för användning av injektionspennan
 1. Vänta i ungefär 15 till 30 minuter så att lösningen i injektionspennan antar rumstemperatur.
   
 2. Tryck pennan med ett fast grepp mot huden så att det lila säkerhetshöljet inte längre syns.
   
 3. Tryck mitt på den gröna aktiveringsknappen överst på pennan, så hörs ett klickljud.
   
 4. Fortsätt att hålla injektionspennan tryckt mot huden tills 10 sekunder har gått efter det första klicket.
   
 5. När du hör ett andra klick, eller när du har väntat i 10 sekunder, är injektionen klar. Lyft upp pennan från huden.
Injektionspennan

Den förfyllda injektionspennan gör det enklare för dina patienter att injicera Enbrel (etanercept) 50 mg på egen hand. Med hjälp av instruktionerna kan du visa dina patienter hur de ska hantera injektionspennan redan på mottagningen.

Hylsan

Hylsan förenklar användningen av den förfyllda injektionspenna. Den tar bort behovet av att trycka på aktiveringsknappen för att starta injektionen. Instruktionerna i filmen förklarar hur din patient fäster och använder hylsan på den förfyllda injektionspenna.

Frågor och svar från patienter

För att behandlingen ska ge bästa möjliga resultat är det viktigt att din patient är välinformerad och trygg. Här kan du läsa svar på de vanligaste frågorna om Enbrel (etanercept).

Kan behandlingen öka infektionsrisken?

Det finns en viss ökning av infektionsrisken. Den ökade risken för övre luftvägsinfektioner (infektioner i svalg, hals, näsa, mun och öron) är inget kliniskt problem som kräver särskilda skyddsåtgärder i det dagliga livet. När det gäller allvarliga infektioner (till exempel alla antibiotikakrävande infektioner, långvarig hosta, TBC, bältros, sepsis), bör patienten rådas att undvika kända smittkällor.

Patienten bör även känna till att behandlingen ska avbrytas vid allvarlig infektion. Patienten ska informera den mottagning där infektionen behandlas om att han/hon behandlas med Enbrel. Ge gärna din patient skriftlig information som kan visas upp vid behov. Det är en stor fördel om patienten själv och andra vårdgivare enkelt kan komma i kontakt med den enhet som ansvarar för behandlingen med Enbrel.

Kan Enbrel kombineras med andra mediciner, t ex värktabletter?

Enligt klinisk erfarenhet går det bra att ta ASA, andra NSAID, COX-2-hämmare, paracetamol, kortison och metotrexat under behandling med biologiskt läkemedel. Hittills finns inga kända interaktionsrisker för dessa medel.

Vad ska man tänka på när man går till tandläkaren?

Patienten ska informera tandläkaren om den pågående behandlingen med Enbrel. Vid tandingrepp med hög infektionsrisk kan antibiotikaprofylax behövas och nästa dos av Enbrel ska eventuellt hoppas över.

Kan man ta vaccinationer under behandlingen?

Patienter som står på Enbrel ska inte vaccineras med levande vaccin.

Vilka biverkningar kan förekomma?

Lokala hudreaktioner på injektionsstället är vanliga och ofarliga, och brukar försvinna inom tre månader. Patienter som tar sprutor själva kan rekommenderas att byta injektionsställe om de får en sådan reaktion. Allvarliga infektioner är sällsynta.

Är det viktigt att behandlingen är regelbunden?

Ja, annars kan effekten minska.

Är det svårt att hantera de sprutor som används vid behandling med Enbrel?

Nej, och hantering av de förfyllda sprutorna och pennorna lärs ut på mottagningen.

Kan behandlingen behöva avbrytas även om den ger god effekt?

Behandling med Enbrel ska avbrytas vid kirurgiska ingrepp – två veckor före operationsdatum när det gäller planerade ingrepp. Behandlingen ska också avbrytas vid allvarlig infektion. Om patienten planerar graviditet bör behandlingen sättas ut två till fyra veckor i förväg. Biologiskt läkemedel bör inte ges under graviditet eller amning.

Om patienten under pågående behandling får en cancerdiagnos, bör behandlande läkare och patient diskutera om behandlingen med biologiskt läkemedel ska fortsätta. På detta område finns ännu ingen säker kunskap.

Vad händer när man slutar med behandlingen?

Behandlingseffekten försvinner ofta inom ett par veckor. Om behandlingen senare återinsätts kan patienten många gånger få lika god effekt på nytt.

Går det att förvara Enbrel i rumstemperatur?

Enbrel kan förvaras i rumstemperatur (upp till max 25°C) under en enstaka period på upp till 4 veckor – därefter bör läkemedlet inte förvaras i kylskåp igen. Om Enbrel inte används inom 4 veckor efter uttag från kylskåp ska läkemedlet kasseras. Möjligheten att förvara Enbrel i rumstemperatur gör det enklare att hantera medicineringen under resor.

Referenser
 1. Produktresumé Enbrel. www.fass.se
Förskriva Enbrel

Verkningsmekanism, säkerhet och biverkningar

Läs mer Loading
Material till dig och din patient

Patientmaterial och behandlingsstöd

Beställ material Loading
PP-ENB-SWE-0587, okt 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?