Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Example

Meny

Stäng

Om EnbrelOm EnbrelMedicinsk profilIndikationerFörskrivaBehandlaUtbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresumé
Enbrel (etanercept) Enbrel (etanercept)

Enbrel® (etanercept) är ett biologiskt läkemedel som registrerades i Sverige år 2000. Den första indikationen var reumatoid artrit, men sedan dess har Enbrel blivit godkänt för behandling av en rad olika inflammatoriska sjukdomar.1

Läs mer om Enbrels medicinska profilLoading
Lär dig mer om Enbrel Indikationer

Godkända indikationer för Enbrel

Läs mer
Förskriva Enbrel

Verkningsmekanism, säkerhet och biverkningar

Läs mer
Behandla med Enbrel

Dosering, förvaring och hantering av injektionspennan

Läs mer
Inflammation

Läs mer om inflammation

Besök inflammation
Beställ material

Patientmaterial och behandlingsstöd

Se materialet
PfizerPlay

Ta del av intressanta intervjuer, webbsända seminarier och patientfall

Till PfizerPlay.se
Säkerhetsinformation

Information om biverkningar, kontraindikationer, förvaring och liknande information finns att läsa i Enbrel (etanercept) produktresumé på fass

Se Enbrel produktresumé på fass.se Loading
Kort produktresumé

Enbrel (etanercept), Rx, F, ATC-kod: L04AB01. Selektivt immunosuppressivt medel. Injektionsvätska i förfylld injektionspenna 50 mg, förfylld spruta 25 mg och 50 mg, pulver och vätska till injektion i styrkorna: 10 mg och 25 mg.

Indikationsområden: I kombination med metotrexat (MTX) vid behandling av måttlig till svår reumatoid artrit (RA) hos vuxna, där svaret vid behandling med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) varit otillräckligt. Vid behandling av svår, aktiv progressiv RA hos vuxna, som tidigare inte har behandlats med MTX. Enbrel kan ges som monoterapi vid intolerans mot MTX eller när fortsatt behandling med MTX är olämplig. Polyartrit och utvidgad oligoartrit hos barn och ungdomar från 2 års ålder med otillräckligt svar på eller intolerans mot MTX. Psoriasisartrit (PsA) hos ungdomar från 12 års ålder med otillräckligt svar på eller intolerans mot MTX. Entesitrelaterad artrit hos ungdomar från 12 års ålder med otillräckligt svar på eller intolerans mot konventionell behandling. Aktiv och progressiv PsA hos vuxna där svaret vid tidigare behandling med DMARD varit otillräckligt. Svår aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell terapi. Behandling av vuxna med svår icke-radiografisk axial spondylartrit med objektiva tecken på inflammation genom förhöjt C-reaktivt protein (CRP) och/eller magnetröntgen och som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som inte svarat på eller som har en kontraindikation mot, eller som är intoleranta mot annan systemisk behandling inkluderande cyklosporin, MTX eller psoralen och UVA-strålning. Kronisk svår plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 6 års ålder som har otillräcklig effekt av eller som är intoleranta mot andra systemiska behandlingar eller ljusbehandling.

Kontraindikationer: Sepsis eller risk för sepsis. Behandling med Enbrel ska inte initieras hos patienter med aktiva infektioner, inklusive kroniska och lokala infektioner.

Varningar och försiktighet: Patienten ska bedömas med avseende på infektion innan, under och efter avslutad behandling med Enbrel. Allvarliga infektioner, samtidig behandling med anakinra och abatacept, hjärtsvikt, neurologiska störningar, återkommande kroniska infektioner och allergiska reaktioner, maligniteter och lymfoproliferativa sjukdomar, hematologiska reaktioner. Levande vacciner bör inte ges samtidigt med Enbrel. Enbrel bör endast användas under graviditet om det är absolut nödvändigt. För ytterligare information samt prisuppgift se www.fass.se

Datum för senaste översyn av produktresumén: 10/2023
Pfizer AB, www.pfizer.se

Referenser:
  1. www.fass.se
PP-ENB-SWE-0587, okt 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?