Eliquis® (apixaban)

Eliquis® (apixaban)

Ett läkemedel som påverkar blodets förmåga att koagulera och bilda blodproppar

Eliquis® (apixaban) tillhör läkemedelsgruppen NOAK, Non Vitamin K orala Antikoagulantia, och är indicerat som profylax av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer. Eliquis® är även indicerat vid djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) och förebyggande av återkommande DVT och LE samt vid profylax av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgått elektiv höft- eller knäledsplastik.1

Eliquis är den enda faktor Xa-hämmare som uppvisat både signifikant reduktion av stroke/systemisk embolism ( 21% RRR, p=0,01 ): ARR 0,33 % och signifikant färre allvarliga blödningar ( 31% RRR, p<0,001 ​​​​​​​): ARR 0,96 % jämfört mot warfarin vid icke-valvulärt förmaksflimmer.2

För mer information se www.eliquis.se och www.eliquispatient.se.

Referenser
1. Produktresumé Eliquis på fass.se
2. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981-992

Utforska mer

PP-ELI-SWE-2398, JULI 2022