Eliquis® (apixaban)

Eliquis® (apixaban)

Ett antikoagulantia som påverkar blodets förmåga att koagulera och bilda blodproppar

Eliquis® (apixaban) tillhör läkemedelsgruppen NOAK, Non Vitamin K antagonist Oral AntiKoagulantia, och används vid profylax av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer. Eliquis® används också vid djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) och förebyggande av återkommande DVT och LE samt även vid profylax av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgått elektiv höft- eller knäledsplastik.1

Eliquis är den enda faktor Xa-hämmare som uppvisat både signifikant reduktion av stroke/systemisk embolism ( 21% RRR, p=0,01 ) och signifikant färre allvarliga blödningar ( 31% RRR, p<0,001 ) jämfört mot warfarin vid icke-valvulärt förmaksflimmer.2

För mer information se www.eliquis.se och www.eliquispatient.se.

Referenser
1. Produktresumé Eliquis på fass.se
2. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981-992

Utforska mer

PP-ELI-SWE-1510 MAJ 2020