Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Menu

Close

Vad skulle du skriva ut till dig själv?

Vad skulle du skriva ut till dig själv?

Eliquis(apixaban) är den enda faktor Xa-hämmare som vid icke-valvulärt förmaksflimmer visat både:

  • Bättre reduktion av stroke/systematisk embolism jämfört med Warfarin1,2 (p = 0.01)
  • Bättre säkerhet avseende allvarlig blödning jämfört med Warfarin1,2 (p<0,0001).
Läs mer på Eliquis.seLoading
H2 (Mobile)

Se Eliquis vs Warfarin  |  Se studier

Eliquis®(apixaban) 

Ett läkemedel som påverkar blodets förmåga att koagulera och bilda blodproppar

H3 (Mobile)

Eliquis® (apixaban) tillhör läkemedelsgruppen NOAK, Non Vitamin K orala Antikoagulantia, och är indicerat som profylax av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer. Eliquis® är även indicerat vid djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) och förebyggande av återkommande DVT och LE samt vid profylax av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgått elektiv höft- eller knäledsplastik.2

Eliquis är den enda faktor Xa-hämmare som uppvisat både signifikant reduktion av stroke/systemisk embolism ( 21% RRR, p=0,01 ): ARR 0,33 % och signifikant färre allvarliga blödningar ( 31% RRR, p<0,0001 ): ARR 0,96 % jämfört mot warfarin vid icke-valvulärt förmaksflimmer.1,2

För mer information se www.eliquis.se och www.eliquispatient.se. Nyhetsbrev - antikoagulation Håll dig enkelt uppdaterad inom behandlingsområdet antikoagulation. Registrera dig Fortbildning på Eliquis.se

Ta del av fortbildning online eller skriv upp dig på våra kommande föreläsningar.

Till Eliquis.se
Swedish Corner

Swedish Corner är en mötesplats under internationella kongresser där du kan träffa dina svenska kollegor samt Pfizers representanter.

Till Swedish Corner
Kort produktresumé

Eliquis® (apixaban) Rx. F, B01AF02, Filmdragerade tabletter 5 och 2,5 mg. Indikationer hos vuxna: 1. Profylax av venös tromboembolism (VTEp) efter elektiv höft eller knälaedsplastik. 2. Profylax av stroke och systemisk embolism vid icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF) med en eller flera riskfaktorer. 3. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungembolism (LE), Förebyggande av återkommande DVT och LE. Eliquis® är kontraindicerat vid: 1. Pågående kliniskt signifikant blödning. 2. Leversjukdom associerad med koagulationsrubbning och kliniskt relevant blödningsrisk. 3. Händelse eller tillstånd som bedöms som en betydande riskfaktor för större blödning. 4. Samtidig behandling med något annat antikoagulantium såsom ofraktionerat heparin (UFH), lågmolekylärt heparin, heparinderivat, orala antikoagulantia förutom vid särskilda omständigheter under byte av antikoagulationsbehandling, då UFH ges i doser nödvändiga för att bibehålla en central ven- eller artärkateter öppen eller då UFH ges under kateterablation för förmaksflimmer. Eliquis® rekommenderas ej vid CrCl <15 ml/min, till patienter i dialys, med hjärtklaffprotes eller till patienter med befintlig eller tidigare trombos som har fått diagnosen antifosfolipidsyndrom. Eliquis® rekommenderas ej vid allvarligt nedsatt leverfunktion.  Enligt SPC 20 februari 2024. Fullständig information och pris se www.fass.se. Bristol Myers Squibb: www.bms.com/se Pfizer: www.pfizer.se

Referenser: 

1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981-992
2. Produktresumé Eliquis på www.fass.se

 

PP-ELI-SWE-2472, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading