Eliquis®- ett antikoagulantia som påverkar blodets förmåga att koagulera och bilda blodproppar.

Eliquis® (apixaban) tillhör läkemedelsgruppen NOAK, Non Vitamin K Oral Antikoagulantia, och används vid profylax av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer. Eliquis® används också vid djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) samt vid profylax av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgått elektiv höft- eller knäledsplastik.1

Eliquis är den enda faktor Xa-hämmare som uppvisat både signifikant reduktion av stroke/systemisk embolism och signifikant färre allvarliga blödningar jämfört mot warfarin vid icke-valvulärt förmaksflimmer.2

För mer information se www.eliquis.se och www.eliquispatient.se.

Referenser
1. Produktresumé Eliquis på fass.se
2. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981-992

Utforska mer

PP-ELI-SWE-1192-maj-2019