Presenterat vid AAD 2023 

Långtidssäkerhet med Cibinqo (abrocitinib) vid behandling av atopisk dermatit 

Under kongressen American Academy of Dermatology i New Orleans presenterades resultaten från en säkerhetsanalys av samtliga patienter i Cibinqos kliniska prövningsprogram JADE som hade tagit minst 1 dos av antingen Cibinqo 100 mg eller 200 mg. Analysen delades in i två patientgrupper, de som kontinuerligt hade behandlats med samma dos Cibinqo (data från JADE MONO 1 & 2, JADE COMPARE, JADE TEEN samt JADE EXTEND) och de som hade behandlats med varierande dos (data från JADE REGIMEN samt JADE EXTEND). Patientgruppen där samma dos användes delades ytterligare in med avseende på ålder. 

Biverkningarna av särskilt intresse (AEs of special interest) som studerades inkluderade allvarliga infektioner, hjärtkärl-händelser (MACE), venös tromboembolism (non-fatal VTE), maligniteter (exkl NMSC) och hudcancer (NMSC) samt avvikande laboratorievärden. Resultaten är sammanfattade i tabell 1 nedan. 

Data från 3802 patienter som behandlats i studieprogrammet representerar över 5000 patientår av exponering med Cibinqo. Ytterligare så är det då mer än 1400 patienter som har behandlats med Cibinqo i drygt 2 års tid ( ≥96 veckor, september 2021). 

neworleans

Resultat 

Frekvens av infektioner hos de patienter som kontinuerligt fick samma dos, antingen 100 mg (n=1023) eller 200 mg (n=1981) abrocitinib beräknades som Incidence rates, IR, per 100 patient år. 

För biverkan allvarliga infektioner (Serious infectionsa) syntes inga dosberoende skillnader mellan 100 mg (3,3% [n= 34]; IR 2,20 [95% CI 1,53-3,08]) och 200 mg (3,0% [n=60; ]; IR 2,69 [95% CI 2,05-3,46]. 
Den vanligaste förekommande allvarliga infektionen med båda doserna 200 mg och 100mg abrocitinib var de som relaterades till herpes zoster (0,5% resp 0,2%), herpes simplex (0,1% för båda doserna) samt pneumoni (0,2% för båda doserna). 

IR av både herpes zoster och herpes simplex var dosberoende. 

Åldersgruppen ≥65 år sågs ha en ca 3-faldigt ökad risk att drabbas av herpes zoster jämfört med den yngre åldersgruppen 18 – 65 år (Hazard ratio 3,07, 95% CI 1,59 – 5,93, p = 0,0029). 

Tabell 1. Biverkningarna av särskilt intresse (AEs of special interest). Resultaten är presenterade som incidens per 100 patient-år, IR. Data är presenterade som antal event n (%) och IR (95% CI). Tabellen är modifierad från postern.

tabell3

PY = Patient Years, n = number of patients, IR = Incidens rate per 100 patient years, bIR = 0.22 events per 100 PY [95% CI: 0.07-0.52] excluding 1 event of adenocarcinoma, which occurred early in the treatment period and with symptoms being present prior to taking study treatment, * Confirmed plateletcount <50 x 10⁹/liter, ¤ Confirmed absolute lymphocyte count <0,5 x 10/liter

Slutsatser

Slutsatserna från analysen var bland annat att inga förändringar syntes avseende redan tidigare kända biverkningar3 och att Cibinqo har en acceptabel långtidssäkerhet för patienter som behandlas vid måttlig till svår atopisk dermatit.1,2  

Abrocitinibs säkerhetsprofil var likvärdig för vuxna med måttlig till svår atopisk dermatit med undantag för patienter som var ≥65år eftersom de bl.a syntes ha: 

  • Ökad risk för allvarliga biverkningar och behandlingsavbrott pga allvarliga biverkningar 

  • Större sannolikhet för låga trombocyt- och lymfocytvärden

  • Ökad risk för herpes zoster jämfört med de yngre patienterna 

  • Trend mot en ökad risk för allvarliga infektioner

  • Trend mot ökad risk för NMSC, maligniteter (exkl NMSC), MACE, icke-fatal VTE och PE (även om det var för få händelser för en formell riskanalys samt att populationens storlek begränsar precisionen av uppskattningarna) 

 

Se mer om Cibinqo och JAK-hämmare vid behandling av atopisk dermatit 

Referenser 

a. Serious infections, including serious COVID-19 infections, were defined as AEs that required parenteral antimicrobial therapy or hospitalization for treatment or met other criteria that required the infection to be reported as a serious AE. All serious infections that met serious AE criteria required discontinuation from the study. 
1. AAD 2023 poster - Simpson EL, Silverberg JI et al. Integrated Safety Analysis of Abrocitinib in 3802 Patients With Moderate-To-Severe Atopic Dermatitis With Over 5000 Patient-Years of Exposure 
2. AAD 2023 poster, Supplementary Material - Simpson EL, Silverberg JI et al. Integrated Safety Analysis of Abrocitinib in 3802 Patients With Moderate-To-Severe Atopic Dermatitis With Over 5000 Patient-Years of Exposure 
3. Simpson EL et al. Am J Clin Dermatol. 2021;22:693-707 

PP-CIB-SWE-0126 MAR 2023