Cibinqo kan förskrivas i doserna 50, 100, 200 mg till samma pris oavsett dos.2  

Referenser:

  1. Janusinfo.se, Expertgruppsutlåtande Hud- och könssjukdomar - Cibinqo (abrocitinib), Dupixent (dupilumab), Olumiant (baricitinib) och Rinvoq (upadacitinib) vid atopisk dermatit
  2. Cibinqo produktresumé, fass.se
PP-CIB-SWE-0144 MAJ 2023