Presenterat vid AAD 2023 

Hur säkra är JAK-hämmare jämfört mot traditionell systemisk behandling vid atopisk dermatit? 

Under kongressen American Academy of Dermatology i New Orleans presenterades en poster av Stefano G. Daniele, PhD och Christopher Bunick, Assoc. Prof. Dermatology, Yale, USA där de har utfört en "literature review" med syfte att jämföra förekomsten av biverkningar av särskilt intresse för JAK-hämmarna Cibinqo (abrocitinib) och Rinvoq (upadacitinib) med traditionella systemiska AD-terapier och baslinjefrekvenser för AD och referenspopulationer utan AD eftersom det inte finns några direkt jämförande studier inom området.*,1 

christopher

Christopher Bunick, Assoc. Prof. Dermatology, Yale, USA

Biverkningarna av särskilt intresse som studerades var hjärtkärl-händelser (MACE), venös tromboembolism (VTE), maligniteter (exkl NMSC) och hudcancer (NMSC). Resultaten är sammanfattade i tabell 1 och 2 nedan. 

Resultaten är baserade på en systematisk översikt av publicerade studier med abrocitinib (100mg/ 200mg dagligen), upadacitinib (15mg/30mg dagligen), metotrexat, ciklosporin och kortikosteroider. 
Eftersom inga AD-relaterade biverkningsdata hittades för metotrexat, ciklosporin och kortikosteroider användes istället biverkningsfrekvenser från andra kliniska studier. 
 

Resultat 

Tabell 1. Allvarliga biverkningar (Serious Adverse events). Resultaten är presenterade som incidens per 100 patient-år. Tabellen är modifierad från postern.
tabell1


Tabell 2. Allvarliga biverkningar (Serious Adverse events). Resultaten är presenterade som incidens per 100 patient-år. Tabellen är modifierad från postern. 

tabell2

DNF = Data not found

Slutsatser 

Slutsatserna från studien var bland annat att jämfört med de båda JAK-hämmarna visade traditionella systemiska terapier för AD lika eller högre incidensfrekvens för VTE, MACE, malignitet och NMSC. Patienter som erhöll JAK-hämmare hade också en jämförbar incidens för malignitet, MACE och VTE som baslinjefrekvensen för AD-patienter och referenspopulationer utan AD, men visar högre förekomst av NMSC. Ytterligare så menar författarna att resultaten indikerar, baserat på säkerhetsdata, att JAK-hämmarna positionerar sig före de traditionella systemiska behandlingarna i behandlingsvalet vid AD.

 

Referenser 
* AAD 2023 poster presentation Daniele SG & Bunick CG. JAK Inhibitor Safety Compared to Traditional Systemic Immunosuppressive Therapies

1. Daniele SG & Bunick CG. J Drugs Dermatol. 2022 
2. Simpson EL, Papp KA, Blauvelt A, et al. JAMA Dermatol. 2022. 
3. Simpson EL, Silverberg JI, Nosbaum A, et al. Am J Clin Dermatol. 2021. 
4. Cohen SB, van Vollenhoven RF, Winthrop KL, et al. Ann Rheum Dis. 2020. 
5. Paul CF, Ho VC, McGeown C, et al. J Invest Dermatol. 2003. 
6. Hong JR, Jeong H, Kim H, et al. Sci Rep. 2021. 
7. Khan N, Pernes T, Weiss A, et al. Adv Ther. 2021. 
8. Wei L, MacDonald TM, Walker BR. Ann Intern Med. 2004. 
9. Huerta C, Johansson S, Wallander MA, et al. Arch Intern Med. 2007. 
10. Arana A, Wentworth CE, Fernandez-Vidaurre C, et al. Br J Dermatol. 2010. 
11. Andersen YMF, Egeberg A, Gislason GH, et al. J Allergy Clin Immunol. 2016. 
12. Meyers KJ, Silverberg JI, Rueda MJ, et al. Dermatol Ther. 2021. 

PP-CIB-SWE-0121 MAR 2023