Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om CibinqoOm Cibinqo VerkningsmekanismAktuelltEffekt & SäkerhetEffekt &
säkerhet
Effekt- och studieresultatSäkerhet och biverkningarRiktlinjer och rekommendationer
HanteringHanteringDosering och administreringLaboratorieövervakningVarningar och försiktighetUtbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Dosering och administreringDosering

Rekommenderad startdos är 100 mg eller 200 mg en gång dagligen baserat på individuella patientfaktorer:

  • En startdos på 100 mg en gång dagligen rekommenderas för patienter med högre risk för venös tromboembolism (VTE), allvarliga kardiovaskulära händelser (MACE) och malignitet (se avsnitt Varningar och försiktighet). Om patienten inte får tillräcklig effekt av behandling med 100 mg en gång dagligen kan dosen ökas till 200 mg en gång dagligen.
     
  • En dos på 200 mg en gång dagligen kan vara lämplig för patienter som inte löper högre risk för VTE, MACE eller malignitet med hög sjukdomsbörda eller för patienter med otillräckligt behandlingssvar på 100 mg en gång dagligen. Vid sjukdomskontroll ska dosen sänkas till 100 mg en gång dagligen. Om sjukdomskontroll inte upprätthålls efter dosminskning kan behandling med 200 mg en gång dagligen övervägas. För ungdomar (12-17 år) som väger 25 kg till <59 kg rekommenderas en startdos på 100 mg en gång dagligen. Om patienten inte får tillräcklig effekt av behandling med 100 mg en gång dagligen kan dosen ökas till 200 mg en gång dagligen. För ungdomar som väger 59 kg eller mer kan en startdos på 100 mg eller 200 mg en gång dagligen vara lämplig.

Den lägsta, effektiva dosen för underhållsbehandling ska övervägas.

Utsättning av behandlingen bör övervägas för patienter som inte uppvisar några tecken på terapeutisk nytta efter 24 veckors behandling.

Cibinqo kan användas med eller utan medicinsk, topikal behandling för atopisk dermatit.
 

Administrering

Detta läkemedel ska tas oralt en gång dagligen med eller utan mat vid ungefär samma tid varje dag. Hos patienter som upplever illamående kan illamåendet förbättras om tabletterna tas tillsammans med mat. Tabletterna ska sväljas hela med vatten. Tabletterna ska inte delas, krossas eller tuggas eftersom dessa tillvägagångssätt inte har studerats i kliniska prövningar.

Kontraindikationer
  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

  • Aktiva allvarliga systemiska infektioner, inklusive tuberkulos (TB)

  • Kraftigt nedsatt leverfunktion

  • Graviditet och amning

Dosavbrott

Om en patient utvecklar en allvarlig infektion, sepsis eller opportunistisk infektion ska dosavbrott övervägas tills infektionen är under kontroll.

Trombotiska händelser (inklusive lungemboli)

Om kliniska kännetecken för DVT/PE uppstår ska behandlingen avbrytas och patienterna utvärderas omedelbart, följt av lämplig behandling.

Missade doser

Om en dos missas ska patienter uppmanas att ta dosen så snart som möjligt, såvida det inte är mindre än 12 timmar före nästa dos. I detta fall ska patienten inte ta den missade dosen. Därefter ska doseringen återupptas vid den ordinarie bestämda tiden.

CIBINQO ingår i läkemedelsförmånenFrån och med 1 oktober 2022 ingår CIBINQO i läkemedelsförmånen. Läs vidare om TLVs beslut.Läs merLoadingNyhetsbrevHåll dig uppdaterad inom behandlingsområdet dermatologi. Läs merLoadingHar du frågor om Cibinqo?För att enkelt få svar kan du boka in ett digitalt möte med våra Cibinqo-specialister så hjälper de dig med dina frågorBoka möteLoading
PP-CIB-SWE-0243 APRIL 2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading