Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om CibinqoOm Cibinqo VerkningsmekanismAktuelltEffekt & SäkerhetEffekt &
säkerhet
Effekt- och studieresultatSäkerhet och biverkningarRiktlinjer och rekommendationer
HanteringHanteringDosering och administreringLaboratorieövervakningVarningar och försiktighetUtbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Säkerhet och biverkningarSammanfattning av säkerhetsprofilen

Totalt 3 848 patienter behandlades med abrocitinib i kliniska studier av atopisk dermatit. Bland dessa
integrerades 3 050 patienter (motsvarande 5 166 patientårs exponering) i en säkerhetsanalys. Den
sammanslagna säkerhetsanalysen omfattade 1 997 patienter som fick en konstant dos av abrocitinib på 200 mg och 1 053 patienter som fick en konstant dos på 100 mg. 2 013 patienter med minst 48 veckors exponering deltog. Fem placebokontrollerade studier integrerades (703 patienter som fick 100 mg en gång dagligen, 684 patienter som fick 200 mg en gång dagligen och 438 patienter som fick placebo) för att utvärdera säkerheten hos abrocitinib jämfört med placebo i upp till 16 veckor.

De vanligaste rapporterade biverkningarna är illamående (15,1 %), huvudvärk (7,9 %), akne (4,8 %), herpes simplex (4,2 %), ökat kreatinfosfokinas i blodet (3,8 %), kräkningar (3,5 %), yrsel (3,4 %) och smärta i övre delen av buken (2,2 %). De vanligaste allvarliga biverkningarna är infektioner (0,3 %).

Se hela produktresumén för fullständig information.

Cibinqo FASS Vårdpersonal Loading
Material om CibinqoHär kan du ladda ned eller beställa material till dig själv eller till din patient som behandlas med Cibinqo.Hämta materialLoadingNyhetsbrevHåll dig uppdaterad inom behandlingsområdet dermatologi.Läs merLoading
PP-CIB-SWE-0243 APRIL 2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading