Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om CibinqoOm Cibinqo VerkningsmekanismAktuelltEffekt & SäkerhetEffekt &
säkerhet
Effekt- och studieresultatSäkerhet och biverkningarRiktlinjer och rekommendationer
HanteringHanteringDosering och administreringLaboratorieövervakningVarningar och försiktighetUtbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Riktlinjer och rekommendationerCIBINQO ingår i läkemedelsförmånenTLV anger i beslutet:
  • Cibinqo subventioneras endast för patienter med måttlig till svår atopisk dermatit när konventionell topikal eller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

  • I direkt jämförande studier har abrocitinib visat jämförbar eller bättre effekt än dupilumab.

  • Rinvoq är det enda alternativet som är subventionerat för behandling av måttlig AD. TLV bedömer därför att Rinvoq utgör relevant jämförelsealternativ för denna patientgrupp.

  • Vid måttlig AD bedömer TLV att det utifrån befintligt underlag i de indirekta jämförelserna inte finns någon tydlig evidens för att något av läkemedlen abrocitinib respektive upadacitinib skulle ha bättre effekt än det andra, varför TLV utgår ifrån att läkemedlen har jämförbar effekt vid måttlig AD.

  • TLV bedömer att behandlingskostnaden för Cibinqo är lägre än behandlingskostnaden för Rinvoq avseende behandling av patienter med måttlig AD, med hänsyn tagen till innehållet i sidoöverenskommelserna för Cibinqo och Rinvoq.

Läs merLoading

Referenser:

TLV beslut, Cibinqo ingår i högkostnadsskyddet med begränsning (tlv.se)
Har du frågor om Cibinqo?För att enkelt få svar kan du boka in ett digitalt möte med våra Cibinqo-specialister så hjälper de dig med dina frågorBoka möteLoadingMaterial om CibinqoHär kan du ladda ned eller beställa material till dig själv eller till din patient som behandlas med Cibinqo.Hämta materialLoading
PP-CIB-SWE-0072, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading