Tre sätt att sluta röka med hjälp av Champix

Alla patienter kan inte sluta röka tvärt utan de behöver mer tid eller vill trappa ner cigaretterna innan ett definitivt rökstopp. Det finns 3 olika sätt att sluta röka med hjälp av Champix® (vareniklin)¹. Alla 3 sätten finns även beskrivna i FASS. Fass.se

Bestämt rökstoppsdatum Bestämt rökstoppsdatum¹

För patienter som vill sluta cirka 1 vecka efter påbörjad behandling.

 

Flexibelt rökstoppsdatum Flexibelt rökstoppsdatum¹

För patienter som vill ha mer tid innan de definitivt slutar.

 

gradvis nedtrappningGradvis nedtrappning innan rökstopp¹

För patienter som inte kan eller vill sluta abrupt

 

Överblick

Se nedan för en utförligare beskrivning på hur nedtrappning av cigaretterna bör ske.

Många föredrar att sluta gradvis

I ett urval av 428 rökare I USA  som alla ville sluta inom 12 månader, önskade 44% av rökarna sluta genom gradvis nedtrappning2.

Referenser

1. Champix produktresumé www.fass.se.
2. Shiffman S, et al. Nicotine Tob Res. 2007;9(11):1177-1182.

Utforska mer

PP-CHM-SWE-0473 Okt-2022