Tre sätt att sluta röka med hjälp av Champix® (vareniklin)

Alla patienter kan inte sluta röka tvärt utan de behöver mer tid eller vill trappa ner cigaretterna innan ett definitivt rökstopp. Det finns 3 olika sätt att sluta röka med hjälp av Champix® (vareniklin)¹. Alla 3 sätten finns även beskrivna i FASS. Fass.se

Bestämt rökstoppsdatum Bestämt rökstoppsdatum¹

För patienter som vill sluta cirka 1 vecka efter påbörjad behandling.

 

Flexibelt rökstoppsdatum Flexibelt rökstoppsdatum¹

För patienter som vill ha mer tid innan de definitivt slutar.

 

gradvis nedtrappningGradvis nedtrappning innan rökstopp¹

För patienter som inte kan eller vill sluta abrupt

 

Överblick

Se nedan för en utförligare beskrivning på hur nedtrappning av cigaretterna bör ske.

Många föredrar att sluta gradvis

I ett urval av 428 rökare I USA  som alla ville sluta inom 12 månader, önskade 44%* av rökarna sluta genom gradvis nedtrappning2.

*Standard avvikelse ± 4,8 %

Referenser

1. Champix produktresumé www.fass.se.
2. Shiffman S, et al. Nicotine Tob Res. 2007;9(11):1177-1182.

Utforska mer

PP-CHM-SWE-0376-maj2020