Studier & material om Champix

Stöd i ditt arbete, här hittar du studier och material på Champix® (vareniklin). 

Champix är idag ett väldokumenterat läkemedel med flertalet studier på olika patientpopulationer1. Ta del av sammanfattningar av några studier här.

Registreringsstudier2,3

I två identiska studier av rökavvänjning jämfördes effekten hos Champix®(vareniklin) med Zyban (bupropion) och placebo. I dessa 52-veckorsstudier behandlades patienterna enligt anvisningar i Fass i 12 veckor, följt av 40 veckor utan behandling. Resultatet visade på statistisk signifikat för Champix, jämfört med Zyban och placebo*. Ett genomgående fynd i dessa studier var en väsentlig minskning av röksug och abstinensbesvär hos patienter som randomiserats till behandling med Champix jämfört med placebo.

*p<0,0008 vs bupropion, OR = 1,59 (95 % CI 1,21-2,10) p<0,0001 vs placebo, OR = 2,80 (95 % CI 2,05-3,83)

Läs abstract här


Läs abstract här

24 veckors behandling4

Studie som bedömer nyttan av underhållsbehandling med Champix i ytterligare 12 veckor för att upprätthålla rökfrihet. Denna studie visade på nyttan av en 12-veckors tilläggsbehandling med Champix som underhållsbehandling vid rökavvänjning, jämfört med placebo. Signifikant bättre effekt  för Champix, jämfört med placebo, kvarstod till vecka 52**. För patienter som framgångsrikt har slutat röka efter 12 veckor kan en extra 12-veckorsbehandling med Champix övervägas för att upprätthålla rökfriheten.

**p<0,001 OR = 2,48 (95 % CI 1,95-3,16)


Läs abstract här

Gradvis nedtrappning för att sluta röka5

Champix har utvärderats i en årslång studie1 med rökare som inte kunde eller inte ville sluta röka inom fyra veckor, men som ville trappa ned sin rökning gradvis under en 12-veckorsperiod innan de slutade helt. Försökspersonerna fick Champix eller placebo under 24 veckor och följdes upp efter behandlingen till och med vecka 52. Försökspersonerna som behandlades med Champix uppvisade signifikant högre frekvens av kontinuerlig rökfrihet jämfört med placebo.


Läs abstract här

1. Champix produktresumé www.fass.se

2. Gonzales, et al. JAMA 2006;296(1):47-55.

3. Jorenby, et al. JAMA 2006;296(1):56-63.  

4. Ref: Tonstad S et al. JAMA 2006; 296(1): 64-71.

5. Ref: Ebbert JO, et al. JAMA. 2015;313(7):687-94.

Utforska mer

PP-CHM-SWE-0376-maj2020