Säkerhetsinformation

Information om försiktighet, kontrandikationer, 
interaktioner, biverkningar, förvaring och liknande  information finns att läsa 
i  Champix®  (vareniklin) produktresumé på fass.se
 
 

Utforska mer

PP-CHM-SWE-0266-maj-2018