Indikationer och verkningsmekanism

Indikationer

CHAMPIX® (vareniklin) är indicerat för rökavvänjning hos vuxna¹.

Det är subventionerat om det förskrivs med motiverande samtal, och för de patienter som provat nikotinläkemedel tidigare¹.

Verkningsmekanism

Nikotin är en fullständig agonist och ger en stor frisättning av dopamin och ger en hög belöningskänsla hos den som röker¹. 

Champix fungerar som en partiell agonist och verkar på samma receptor som nikotin, men frisätter bara lite dopamin. Det är viktigt för att motverka röksuget och minska abstinenssymtomen¹.

Champix har även en dubbelverkande mekanism. Det fungerar även som en antagonist. Tillförs nikotin vid samtidig behandling med Champix så blockerar Champix receptorn så att nikotinet inte kan verka där. Därmed uteblir den vanliga belöningskänslan som uppstår vid rökning¹. 

Referens

1. Champix produktresumé www.fass.se.

Utforska mer

PP-CHM-SWE-0473 Okt-2022