Dosering

Patienter ska behandlas med Champix® (vareniklin) i 12 veckor¹. 

Dag 1-3    0,5 mg en gång dagligen
Dag 4-7    0,5 mg två gånger dagligen 
Dag 8 – behandlingsslut: 1 mg två gånger dagligen¹

Rekommenderat är att patienten bör sluta röka på ett i förväg bestämt datum. 1-2 veckor innan det datumet påbörjas behandlingen med Champix¹.

Det finns också tillfällen när behandlingsperioden kan dubblas till 24 veckor¹. Se filmen nedan eller läs mer på fass.se.

Tre minuter om tre saker

Se kort film där Dr Christian Gerdesköld, medicinsk rådgivare på Pfizer går igenom vad du som vårdgivare bör tänka på när du ordinerar Champix.

 

Tre minuter om tre saker

Referens

1. Champix produktresumé www.fass.se.