Behandling med Champix

 

Vad bör jag tänka på när jag ordinerar Champix?

Under fem minuter går Dr Christoph Varenhorst igenom Champix och hur man ordinerar.

Hur behandlar man med Champix?1

Behandlingstiden är normalt 12 veckor men kan förlängas till 24 veckor vid behov. Behandling med Champix inleds med;

  • En upptrappningsförpackning 4 veckors och därefter underhållsförpackningen 8 veckor för en total behandlingstid på 12 veckor.
  • Behandlingen ska starta 1–2 veckor före ”sluta röka datumet”. De patienter som inte vill eller kan sätta ett ”sluta röka datum” kan välja att trappa ner rökningen under 12 veckor för att sedan sluta. Dessa patienter bördå ha ytterligare 12 veckors behandling. Det vill säga total behandlingstid 24 veckor.

CHAMPIX ska betraktas som ett andrahandsmedel. CHAMPIX ingår i läkemedelsförmånerna endast när läkemedelsbehandling ges i samband med motiverande stöd.

 

Hur doserar jag Champix?

Du doserar enligt följande;

  • Dag 1-3    0,5 mg en gång dagligen
  • Dag 4-7    0,5 mg två gånger dagligen 
  • Dag 8 – behandlingsslut: 1 mg två gånger dagligen¹

Rekommenderat är att patienten bör sluta röka på ett i förväg bestämt datum. 1-2 veckor innan det datumet påbörjas behandlingen med Champix¹. Ingen skillnad har visats i neuropsykiatriska händelser jämfört med placebo och nikotinläkemedel.2*

Det finns också tillfällen när behandlingsperioden kan dubblas till 24 veckor¹. Se filmen nedan eller läs mer på fass.se.

* Risk differences (95 % CI) kontra placebo –1,28 (–2,40; –0,15). Primärt effektmått var ett sammansatt mått på 16 olika måttliga och allvarliga NPS-biverkningar såsom ångest, depression, en känsla av att vara onormal samt fientlighet (samtliga klassade som allvarliga), och agitation, aggression, vanföreställningar, hallucinationer, mordtankar, mani, panik, paranoia, psykos, självmordstankar, självmordsbeteende och genomfört självmord (samtliga klassade som måttliga eller allvarliga). 

När ska dosjusteringar övervägas?1

 

  • För patienter där biverkningarna är besvärande kan dosen sänkas tillfälligt eller permanent till 0,5 mg × 2. Burk med 56 × 0,5 mg kan då väljas.

Biverkningar: Vanligast är mild/måttligt illamående (oftast övergående vid fortsatt behandling), huvudvärk och sömnstörningar. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet, se fass.se.

 

Doseringskort Champix

Vi har tagit fram ett doseringskort som går att ladda hem eller beställa via vår shop

Doseringskort_Champix_Pfizer_Sverige

 

Tillgängliga Champixförpackningar1

Doseringsförpackningar_Champix

 

KOMBINATIONSFÖRPACKNING

Antal Veckor Förpackningen innehåller (0,5 mg + 1 mg)
12 veckor 11 x 0,5 mg + 154 x 1 mg (totalt 165 tabletter)

UPPTRAPPNINGSFÖRPACKNING

Antal Veckor Förpackningen innehåller (0,5 mg + 1 mg)
4 veckor 11 x 0,5 mg + 42 x 1 mg (totalt 53 tabletter)

UNDERHÅLLSFÖRPACKNING

8 veckor 112 × 1 mg (totalt 112 tabletter)

Referens

1. Champix produktresumé www.fass.se.

2.  Anthenelli RM et. al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion,and  nicotinpatch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet. 2016 Jun 18;387(10037):2507-20 3

Utforska mer

PP-CHM-SWE-0473 Okt-2022