Champix (vareniklin) rökavvänjning PfizerPro Sverige

Champix® (vareniklin)

är ett receptbelagt läkemedel med indikationen rökavvänjning hos vuxna

Champix® (vareniklin) är ett läkemedel för den som är motiverad att sluta röka, men som ännu inte lyckats¹. 

Det ordineras för att lindra röksuget och de abstinessymtom som är förknippade med att sluta röka, och ges i kombination med motiverande stöd¹.

 

Dosering Champix® (vareniklin)

Dosering_Champix_Pifizer_SverigeHur doseras Champix? Allt du behöver veta om dosering av Champix och vilka förpackningar som finns tillgängliga har vi sammanställt här.

Utforska mer

Referenser

1. Champix produktresumé www.fass.se

PP-CHM-SWE-0473 Okt-2022