Champix® (vareniklin) är ett receptbelagt läkemedel med indikationen rökavvänjning hos vuxna

Champix® (vareniklin) är ett läkemedel för den som är motiverad att sluta röka, men som ännu inte lyckats¹. 

Det ordineras för att lindra röksuget och de abstinessymtom som är förknippade med att sluta röka, och ges i kombination med motiverande stöd¹.

Utforska mer

Referenser

1. Champix produktresumé www.fass.se

PP-CHM-SWE-0376-maj2020