Bosulifpatient.se

Bosulifpatient.se är en hemsida för patienter som ordinerats Bosulif (bosutinib). Här finns information till din patient om KML, om Bosulif som behandling och hur man på bästa sätt hanterar eventuella biverkningar. 

Klicka här

Relaterade behandlingsområden

PP-BOS-SWE-0094, Aug 2022