Beställ material

Leaflet Patient support

Bosulifpatient.se, informationblad

Informationblad för patienthemsida www.bosulifpatient.se.

Leaflet Diagnose support

Läkarguide för Bosulif

Läkarguiden ger en översikt över effekt- och säkerhetsprofilen för Bosulif och innehåller vägledning om effektiva åtgärder vid behandlingsrelaterade biverkningar.

Leaflet Diagnose support

Doseringsguide för Bosulif

Hur dosera bosutinib vid behandling av Ph+ KML.

Leaflet Patient support

Patientguide för Bosulif

Syftet med patientguiden är att ge information om behandling av kronisk myeloisk leukemi och hur man hanterar biverkningar vid behandling med Bosulif.