Beställ material

Broschyr Patientstöd

Fatigue – trötthet vid cancersjukdom och behandling

Information och egenvårdsråd

Broschyr Patientstöd

Bosulifpatient.se, informationblad

Informationblad för patienthemsida www.bosulifpatient.se.

Broschyr Diagnosstöd

Läkarguide för Bosulif

Läkarguiden ger en översikt över effekt- och säkerhetsprofilen för Bosulif och innehåller vägledning om effektiva åtgärder vid behandlingsrelaterade biverkningar.

Broschyr Diagnosstöd

Doseringsguide för Bosulif

Hur dosera bosutinib vid behandling av Ph+ KML.

Broschyr Patientstöd

Patientguide för Bosulif

Syftet med patientguiden är att ge information om behandling av kronisk myeloisk leukemi och hur man hanterar biverkningar vid behandling med Bosulif.