Kliniska resultat 

INO-VATE studien var den första fas III studien som vid Philadelphiapositiv (Ph+) eller negativ (Ph-) recidiverande eller refraktär B-cells akut lymfatisk leukemi (ALL) lyckats visa effekt av singelbehandling jämfört med cytostatika.2 

Komplett remission (CR) eller komplett remission med icke komplett hematologisk återhämtning (Cri) (dvs att den hematologiska blodbilden inte helt återhämtat sig). Uppnåddes av 80,7% (88/109) av patienterna som fick Besponsa och 29,4% (32/109) av patienterna i kontrollarmen.

Med BESPONSA mer än fördubblades 2-årsöverlevnaden (OS) jämfört med kontrollarmen (23% vs 10%).

Skillnaden i progressionsfri överlevnad i median (PFS) var mer än dubbelt så stor jämfört med kontrollarmen (5,0 vs 1,7 månader).1,2

Relaterade behandlingsområden

Referenser

1. Besponsa produktresumé

2. Kantarjian HM et al. N Engl J Med 2016;375:740–753

PP-INO-SWE-0036, mar 2022