Beställ material Besponsa

Broschyr Patientstöd

Besponsa Patientguide

Syftet med patientguiden är att ge information om behandling av akut lymfatisk leukemi och hur man hanterar biverkningar vid behandling med Besponsa samt är en källa till information, stöd och råd. Guiden har utarbetats i samarbete med Alexandra Babic, Michelle Kenyon och Andrea Nachtrab.

Broschyr Diagnosstöd

Besponsa Läkarguide

Besponsa Läkarguide