Säkerhetsinformation

Information om försiktighet, kontraindikationer, interaktioner, biverkningar, förvaring och liknande information finns att läsa i BeneFix (nonacog alfa) produktresumé på fass.se

 

 

PP-BEN-SWE-0061-NOV-2020