Indikationer

BeneFIX (nonacog alfa) är indicerat för behandling samt förebyggande av blödningar hos patienter med hemofili B. BeneFIX kan användas till alla åldersgrupper. Mer om indikationer och verkningsmekanism för BeneFIX finns att läsa i produktresumén på fass.se

PP-BEN-SWE-0061-NOV-2020